วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 18.30 น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และ นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ Inclusive track โดย อ.สุบรรณ ทันดร ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ2

2019-01-25 | 921 view(s)

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 18.30 น.
พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และ นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ Inclusive track โดย อ.สุบรรณ ทันดร ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ2