วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤธิบัตรแพทย์เชียงราย รุ่นที่10 ณ ห้องประชุม9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยฯ

2019-05-10 | 1185 view(s)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤธิบัตรแพทย์เชียงราย รุ่นที่10 ณ ห้องประชุม9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยฯ