โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว สำหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ

2019-06-13 | 800 view(s)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว สำหรับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ