วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ ร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

2019-08-08 | 719 view(s)