วันที่17สิงหาคม2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ เป็นประธานเปิดโครงหารพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงราย Inclusive Track ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

2019-08-20 | 706 view(s)