ตารางกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา 2557

2013-10-01 | 798 view(s)
หมายเหตุ
  • - สถานที่ ณ ห้องสันป่าแดง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  • - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ให้แต่งกายชุดสุภาพ
  • - สำหรับวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ให้แต่งกายชุดนักเรียน และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ

เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน
   เวลา 08.30 น. พิธีเปิด

ตารางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ปี 57 + ตารางติว (update 3 ตค 56) 1: 2013101818121.pdf