การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

2013-11-07 | 815 view(s)
ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) กำหนดให้มีการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) และขั้นตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากด้านล่าง เอกสาร การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 1: 2013110712151.pdf