ระเบียบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab)

2013-12-11 | 909 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab) สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ โดยให้บริการห้องฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งหุ่นจำลอง ชุดฝึกปฏิบัติ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
สามารถดาวน์โหลดระเบียบได้จากลิ้งค์ด้านล่าง ระเบียบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab) 1: 2013121109241.pdf