โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2559

2014-07-29 | 1049 view(s)
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559

ประกาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ (ติว) ODOD 2016

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปี 2559 (ODOD 2016) เริ่ม..กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ (ติว) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันพฤหัสดบีที่ 1 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2558

- วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสันป่าแดง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (แต่งกายชุดนักเรียน)
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม 053-756765

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ODOD ปี 59 รอบ 2 (17 ส.ค. 58) 1: ODOD_9.pdf