คู่มือ VPN คณะแพทย์ มช.

2014-08-08 | 1080 view(s)
คู่มือ VPN คณะแพทย์ มช. - คู่มือติดตั้ง สำหรับ Windows 7 1: Help for Windows 7.pdf
- คู่มือติดตั้ง สำหรับ IOS 7 2: Help for install VPN for iOS7.pdf
- File สำหรับติดตั้ง Windows 7 - 32 bit (x86) 3: FortiClientSetup_5.0.6.0320.exe
- File สำหรับติดตั้ง Windows 7 - 64 bit (x64) 4: FortiClientSetup_5.0.6.0320_x64.exe