ชมรมบาสเกตบอลสมัครเล่น จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาในการแข่งขับบาสเกตบอลในช่วงวันอังคารที่ 24-31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.

2014-10-20 | 949 view(s)
ชมรมบาสเกตบอลสมัครเล่น จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาในการแข่งขับบาสเกตบอลในช่วงวันอังคารที่ 24-31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ซึ่งมารายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 1: 2014102011321.125-770 แจ้งการใช้เสียง 770.pdf