ขอเชิญเรียนเชิญอาจารย์แพทย์, แพทย์พี่เลี้ยง, แพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา"

2014-11-05 | 876 view(s)
ขอเชิญเรียนเชิญอาจารย์แพทย์, แพทย์พี่เลี้ยง, แพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา" ระหว่างวันที่ 13-14ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.มณีรัตน์ แหลมคม โทร 084 486 6465 หรือ 43 1133 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร 1: 2014110510401.pdf