ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558

2014-11-10 | 944 view(s)
ตามที่ แพทยสภา ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกจำนวน 37 คน นั้น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 1: 2014111015151.pdf