โรงพยาบาลพะเยา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง

2014-11-11 | 931 view(s)
ด้วยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในสาขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ และกุมารเวชศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 กำหนดสอบคัดเลือก 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 1: 2014111109301.pdf