ประกาศ แก้ไขอำเภอผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2016-03-15 | 912 view(s)
แก้ไขอำเภอผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Download 1: 2016031515051..ประกาศ (แก้ไข) อำเภอนักเรียน.pdf