ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

2016-08-04 | 978 view(s)
ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Download 1: 2016080415551..edit student.pdf