ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนา ศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One District One Doctor ปีการศึกษา ๒๕๖๐

2016-08-08 | 975 view(s)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนา ศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One District One Doctor ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Download 1: 2016080812071.student 61.pdf