ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One District One Doctor ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

2016-08-15 | 1198 view(s)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One District One Doctor ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) Download 1: 2016081514261. student 20160815142612016081514261.pdf