โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 2

2017-01-09 | 1023 view(s)
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2560