แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จังหวัดเชียงราย (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙)

2017-03-28 | 1303 view(s)
ดาวน์โหลด 1: 20170328112204.pdf