ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขา(inservice-training) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน 5 ตำแหน่ง

2018-01-29 | 4961 view(s)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขา(inservice-training)

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน 5 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2561 สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561 เข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ตาม QR code