ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต รอบ 40 คน

2018-09-21 | 1376 view(s)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสูตรพัฒนาการศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี2562 รอบ 40 คน

ดาวน์โหลด 1: 20180921110724.pdf