โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2562 รับสมัคร : 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561

2018-10-11 | 1710 view(s)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2562
รับสมัคร : 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561