ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเรื่อง ฐานข้อมูล UpToDate ได้เพิ่มบริการในส่วนการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทช่วงสถานการณ์ Covid – 19

2020-06-30 | 727 view(s)

ฐานข้อมูล UpToDate ได้เพิ่มบริการในส่วนการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทและโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์

Covid – 19 นี้ได้มีการ Launched New Topic Covid – 19 สำหรับ UpToDate อย่างเป็นทางการแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการฐานข้อมูล UpToDate สามารถ เข้าไปสืบค้นหา

ข้อมูล หรือ คำตอบที่ต้องการได้ โดยสามารถเข้าไปดู รายละเอียด – ตามเอกสารที่แนบ

ช่องทางไลน์ Lib : เพื่อการสืบค้น

เว็บไซด์ของห้องสมุด ใน Intranet

 

ดาวน์โหลด 1: Letter for New Feature in UpToDate20200630103100.docx