โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2564 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ หัองประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาส

2020-10-19 | 1146 view(s)