โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2563สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tmc.or.th สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล

2020-10-19 | 47 view(s)