โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cpird.in.th สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

2020-10-21 | 51 view(s)