โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ภาควิชาศัลยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทประจำปีการศึกษา 2563 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครผ่านระบบแพทย์สภา : 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cpird.in.th

2020-10-22 | 76 view(s)