ประกาศฐานข้อมูล UpToDate เปิดให้บริการแล้ว

2022-10-20 | 495 view(s)

ประกาศฐานข้อมูล UpToDate เปิดให้บริการแล้ว โดยไม่ต้อง log in (ตั้งแต่วันที่ 7 /10/65 – 2/01/66) ใช้ผ่าน Wifi ของโรงพยาบาลเท่านั้น ตาม Link https://www.uptodate.com/contents/search หมายเหตุ : หลังจากวันที่ 2/01/66 เป็นต้นไปจะต้อง log in ก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง