บัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 56 ศูนย์แพทยฯเชียงราย รุ่นที่ 10