วันพุธที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. simulation สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ณ ห้อง skill lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-02-12 | 739 view(s)