ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ เพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ จากเดิมปีละ ระดับละ 3 ตำแหน่ง เป็นปีละ ระดับละ 6 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มในปีการอบรม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

2020-05-23 | 521 view(s)