วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 9.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องห้องเรียน 2CD ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 496 view(s)