วันอังคารที่4สิงหาคม2563 เวลา12.00น. นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย การอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-08-04 | 611 view(s)