พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2014-05-19 | 946 view(s)
นพ.สุทัศน์ ผอ.รพ.เชียงรายฯ พญ.เยาวลักษณ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ พญ.อัจฉรา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.สมบูรณ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาศูนย์แพทยฯ และคณะอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ในวันที่ 24 มค. 2557