พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัฒฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556

2014-05-20 | 958 view(s)
นพ.สุทัศน์ ผอ.รพ.เชียงรายฯ พญ.เยาวลักษณ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ และคณะอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัฒฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 มี.ค. 57