วันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 14.30 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2020 ออนไลน์ผ่าน Virtway Events ณ ห้องประชุม 1C อาคารศูนย์แพทยฯ ความคิดเห็น เขียนความคิดเห็

2021-09-23 | 648 view(s)