วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และนพ. วิชช ธรรมปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้าใช้ข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่ว

2020-09-15 | 697 view(s)