พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์สู่การเรียนชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา2557

2014-05-20 | 1053 view(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์สู่การเรียนชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูรณ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯและนพ.ศุภชัย บุญยัง ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากรแนะนำศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ในการเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในวันที่ 27 เม.ย. 57