วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา เวลา9.30น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ “ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั

2022-07-06 | 363 view(s)

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา เวลา9.30น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ “ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายฯ “ ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ