กิจกรรม Big Cleaning Day

2014-12-26 | 1198 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ นำคณะนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ยอดชาย ปลอดอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการฯ นส.จารุวรรณ รัศมิทัต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เนื่องในวัน"พ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม