กิจกรรมปิดค่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

2014-12-26 | 1825 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ นำโดย พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ นพ.สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล ที่ปรึกษาด้านบริหารศูนย์แพทย์ฯ นพ.สุภชัย บุญยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับคณะอาจารย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวให้โอวาสและปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม