สอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา2558

2014-12-26 | 1126 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ จัดการสอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา2558 โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกในครั้งนี้