กิจกรรมการจัดประชุม การจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จากสำนักสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เครือข่ายบริการสุขภาพที่4

2014-12-26 | 1073 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ นำโดย นพ.สาฬวุฒิ เหราบัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงานระบบการจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จากสำนักสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เครือข่ายบริการสุขภาพที่4