กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษา หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 31 ธค. 2557 - 4 มค. 2558

2015-01-05 | 1145 view(s)
นักศึกษาแพทย์ ศพค.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษา หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 31 ธค. 2557 - 4 มค. 2558