ศูนย์แพทยศาสตร รพ.เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต ดร.พญ. นลวันท์ เชื้อเมือพาน และบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 53 ศูนย์แพทยฯเชียงราย รุ่นที่ 7

2017-01-21 | 1259 view(s)