รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2559 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับ 15 ตำแหน่ง

2015-10-08 | 1039 view(s)
รับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2559 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับ 15 ตำแหน่ง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2559 1: 145_1.pdf