รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2016-03-23 | 994 view(s)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Download 1: 2016032309251.pdf