รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)

2016-03-28 | 1143 view(s)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) Download 1: 20160328145706.pdf