โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561

2017-10-11 | 1600 view(s)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2561